Welkom op de urgentiewijzer van gemeente Nijkerk

Inschrijving als woningzoekende regio Eemvallei 
Om urgentie te kunnen krijgen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij DAK regio Eemvallei Home (mijndak.nl)  
DAK is de app en website van WoningNet voor woningzoekenden. Zonder inschrijving kunt u geen aanvraag doen. U kunt wel kijken in deze urgentiewijzer of u in aanmerking komt voor urgentie die geldt in de gemeente Nijkerk.

Wat moet u doen? 
Vul de urgentiewijzer helemaal in. In deze urgentiewijzer zijn de voorwaarden verwerkt die gelden voor een urgentieverklaring in de gemeente Nijkerk. Uit het invullen kan komen dat u waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een urgentie. Dit betekent dat u dan niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Een urgentie aanvragen is in dat geval ook niet zinvol. Voldoet u wel aan alle voorwaarden, dan kunt u zich verder aanmelden. 

U kunt altijd een aanvraag indienen nadat u de urgentiewijzer heeft doorlopen. U kunt zich aanmelden, documenten uploaden en de kosten betalen. 

U ontvangt binnen 8 weken een besluit van Het Vierde Huis. Zijn niet alle stukken compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet behandelen. De behandeltermijn van 8 weken (zoals dit staat in  artikel 4:13 van de AWB) wordt dan verlengd. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag.  

Kosten 
Het aanvragen van een urgentie kost € 78,00. Dit bedrag moet u bij het definitief indienen van de aanvraag via IDEAL betalen. Wij nemen uw urgentieaanvraag pas in behandeling nadat u de kosten heeft betaald. U betaalt de kosten dus óók als u geen urgentie krijgt, als de aanvraag buiten behandeling gesteld wordt omdat u niet tijdig alle documenten aanlevert, of als u zelf besluit de aanvraag weer in te trekken. Een adviseur van Het Vierde Huis neemt de aanvraag in behandeling en neemt contact met u op als dat nodig is. 

Uitstroom uit een maatschappelijke instelling  
U kunt via deze urgentiewijzer een aanvraag voor directe bemiddeling indienen op urgentiegrond Uitstroom Maatschappelijke Instelling. Begeleider en inwoner doen samen de aanvraag. Voorwaarde is dat deze aanvraag is afgestemd met het gebiedsteam. De afstemming is vastgelegd in een ‘oplegger voor directe bemiddeling’. Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u aan de aanvraag begint. 

Is er sprake van opvang na Huiselijk Geweld, dan kunt u samen met uw begeleider de urgentiewijzer doorlopen en een aanvraag indienen. 

Belangrijk voor begeleider: Vul na het doorlopen van de urgentiewijzer bij de optie ‘contactpersoon’ uw e-mailadres en telefoonnummer in. U ontvangt dan ook alle berichten met betrekking tot de urgentie aanvraag.  

De urgentiewijzer is een eerste stap in de aanvraag voor een urgentie in de gemeente Nijkerk. U kunt aan het invullen van deze urgentiewijzer geen rechten ontlenen op een toekenning van uw aanvraag. Uw aanvraag wordt na het indienen van de aanvraag verder in behandeling genomen en beoordeeld door de urgentiecommissie.

Direct uw aanvraag starten 
Wilt u een aanvraag voor een urgentie doen, klik dan hieronder op de knop Verder.